ม้า คริส

เขา​ชอบ​ที่จะ​แต่งกาย​ด้วย​ชุดแฟชั่น​และ​จะ​ยิ้มกว้าง​ให้กับ​ผู้อื่น.

เขา​มี​ความฝัน​ที่จะ​เป็น​นักเต้นบัลเล่ต์​ชาย​ที่มี​ชื่อเสียง​ก้อง​โลก.​ เขา​เข้าเรียน​ใน​โรงเรียน​หลิงหลิง​ เพราะ​เขา​เชื่อว่า​ด้วย​ความรู้​ภาษาอังกฤษ​เขา​จะ​ได้มี​โอกาส​ที่ดีขึ้น​ใน​การค้นหา​ความรัก​ใน​ชีวิต​ของเขา.