Dagdagan ang isang wika sa loob lamang ng 10 buwan!

Dagdagan ang isang wika sa loob lamang ng 10 buwan!