Karamihan sa mga kamangha-manghang at mas nakatutuwang mga character.

Karamihan sa mga kamangha-manghang at mas nakatutuwang mga character. .